Volver

Polityka prywatności

1. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

BUENDÍA 2022, S.L.U. jest ODPOWIEDZIALNA za przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA i informuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) oraz ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD).

Operacje przewidziane w celu przetwarzania danych to:

  • Wysyłanie informacji handlowych związanych z naszymi usługami.
  • Przetwarzanie zamówień, wniosków, odpowiadanie na zapytania lub wszelkiego rodzaju prośby złożone przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem dowolnej formy kontaktu udostępnionej na naszej stronie internetowej.

Ponieważ przetwarzanie jest zgodne z art. 6 RODO w następujący sposób:

  • Za zgodą UŻYTKOWNIKA: przekazywanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Będą one przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do utrzymania celu przetwarzania lub istnieją przepisy prawne, które nakazują ich przechowywanie, a gdy nie będą już potrzebne do tego celu, zostaną usunięte przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia anonimizacji danych lub całkowitego zniszczenia danych.

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem, jeśli jest to konieczne do opracowania i realizacji celów przetwarzania, naszym dostawcom usług związanych z komunikacją, z którymi ODPOWIEDZIALNY podpisał umowy o zachowaniu poufności i przetwarzaniu danych wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności.

Prawa UŻYTKOWNIKA są następujące:

  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  • Prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz do ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli uzna, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe umożliwiające korzystanie z przysługujących praw:

BUENDÍA 2022, S.L.U.. AVENIDA TIERNO GALVÁN, 19 BJ - 30860 PUERTO DE MAZARRÓN (Murcia). E-mail: direccionbuendia@gmail.com

2. OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNICY, zaznaczając odpowiednie pola i wprowadzając dane w polach oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym lub przedstawionych w formularzach pobierania, wyraźnie i dobrowolnie i jednoznacznie akceptują, że ich dane są niezbędne do spełnienia ich żądania przez dostawcę, będąc dobrowolnym włączeniem danych w pozostałych polach. UŻYTKOWNIK gwarantuje, że dane osobowe przekazane ODPOWIEDZIALNEMU są zgodne z prawdą i jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich ich zmianach.

ODPOWIEDZIALNY informuje, że wszystkie dane wymagane za pośrednictwem strony internetowej są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do zapewnienia optymalnej obsługi UŻYTKOWNIKA. W przypadku niepodania wszystkich danych nie ma gwarancji, że dostarczone informacje i usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb UŻYTKOWNIKA.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ODPOWIEDZIALNY przestrzega wszystkich przepisów RODO i przepisów LOPDGDD dotyczących przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada, oraz w sposób oczywisty przestrzega zasad opisanych w art. 5 RODO, zgodnie z którymi są one przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą, oraz są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.


Odpowiedzialny gwarantuje, że wdrożył odpowiednie polityki techniczne i organizacyjne w celu stosowania środków bezpieczeństwa ustanowionych przez RODO i LOPDGDD w celu ochrony praw i wolności UŻYTKOWNIKÓW oraz przekazał im odpowiednie informacje, aby mogli z nich korzystać.


Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji prywatności, można skontaktować się z ODPOWIEDZIALNĄ STRONĄ za pośrednictwem BUENDÍA 2022, S.L.