Volver

Privacybeleid

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

BUENDÍA 2022, S.L.U. is VERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonsgegevens van de GEBRUIKER en informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april (GDPR), en Organieke Wet 3/2018, van 5 december (LOPDGDD).

De beoogde handelingen om de verwerking uit te voeren zijn:

  • Het versturen van commerciële berichten over onze diensten.
  • Verwerken van bestellingen, verzoeken, reageren op vragen of verzoeken van welke aard dan ook die door de GEBRUIKER zijn gedaan via een van de contactformulieren die op onze website beschikbaar zijn gesteld.

Omdat de verwerking als volgt wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de GDPR:

  • Met toestemming van de GEBRUIKER: het versturen van berichten via het contactformulier.

Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of als er wettelijke vereisten zijn die de bewaring ervan voorschrijven en als ze niet langer nodig zijn voor dat doel, worden ze gewist met passende beveiligingsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging ervan te garanderen.

Er is geen communicatie van persoonsgegevens aan derden voorzien, behalve, indien noodzakelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze dienstverleners met betrekking tot communicatie, met wie de VERANTWOORDELIJKE de geheimhoudings- en gegevensverwerkerscontracten heeft ondertekend die vereist zijn door de geldende privacyregelgeving.

De rechten van de GEBRUIKER zijn:

  • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
  • Het recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en het recht om de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten:

BUENDÍA 2022, S.L.U.. AVENIDA TIERNO GALVÁN, 19 BJ - 30860 PUERTO DE MAZARRÓN (Murcia). E-mail: direccionbuendia@gmail.com

2. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

GEBRUIKERS, door het aanvinken van de betreffende vakjes en het invoeren van gegevens in de velden gemarkeerd met een sterretje (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, accepteren uitdrukkelijk en vrijwillig en ondubbelzinnig dat hun gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan hun verzoek, door de aanbieder, zijnde vrijwillig het opnemen van gegevens in de overige velden. De GEBRUIKER garandeert dat de aan de VERANTWOORDELIJKE verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

De VERANTWOORDELIJKE deelt mee dat alle gegevens die via de website worden opgevraagd verplicht zijn, aangezien deze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale service aan de GEBRUIKER. Indien niet alle gegevens worden verstrekt, kan niet worden gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zijn afgestemd.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKE voldoet aan alle bepalingen van de GDPR en LOPDGDD regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid, en manifest aan de beginselen beschreven in artikel 5 van de GDPR, waarbij ze rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt in relatie tot de betrokkene en adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die door de GDPR en de LOPDGDD zijn vastgesteld om de rechten en vrijheden van de GEBRUIKERS te beschermen en dat hij hen van de juiste informatie heeft voorzien zodat zij deze kunnen uitoefenen.


Voor meer informatie over privacywaarborgen kun je contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ via BUENDÍA 2022, S.L.