Volver

Rechtlicher Hinweis

Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), dane identyfikacyjne firmy są podane poniżej:

BUENDIA 2022, S.L.U

B10747830:

PROP. NIERUCHOMOŚCI I PRZEMYSŁ

Avda. TIERNO GALVAN, 19, 30860 PUERTO DE MAZARRON

Telefon: 968006077

Email: infoinmobiliariabuendia@gmail.com

Adres internetowy: www.inmobiliariabuendia.es

Rejestr handlowy / Rejestr publiczny: ZAREJESTROWANY W REJESTRZE HANDLOWYM MURCIA DATA 29/07/2022, VOLUME 3592

FOLIO 196, REJESTRACJA 1º Z LIŚĆMI MU-107908.

1. Obowiązki, gwarancje i hiperłącza

BUENDIA 2022, S.L.U  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykorzystanie niniejszej strony internetowej przez osoby trzecie, ani za informacje, które przekazują one osobom trzecim za jej pośrednictwem. Treści udostępniane za pośrednictwem tej strony internetowej mają jedynie charakter informacyjny, a zatem za ich wykorzystanie przez użytkownika oraz ewentualne konsekwencje, szkody lub krzywdy, które mogą powstać, wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. BUENDIA 2022, S.L.U zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków prawnych, jakie uzna za stosowne, wynikających z niezgodnego z prawem wykorzystania przez osoby trzecie zawartości swojej strony internetowej.

W przypadku, gdy użytkownik może znaleźć linki do innych stron internetowych na www.inmobiliariabuendia.es, będą one zarządzane przez osoby trzecie. BUENDIA 2022, S.L.U  nie ma możliwości ani środków ludzkich lub technicznych, aby znać, kontrolować lub zatwierdzać wszystkie informacje, treści, produkty lub usługi dostarczane przez inne strony internetowe, do których mogą prowadzić łącza z tej witryny. BUENDIA 2022, S.L.U  nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takimi linkami.

Jeśli użytkownik dowie się o niezgodnych z prawem działaniach związanych z tą witryną, powinien niezwłocznie poinformować o tym BUENDIA 2022, S.L.U  aby wyłączyć łącze dostępu.

Ustanowienie jakiegokolwiek linku ze strony internetowej do jakiejkolwiek innej strony internetowej nie oznacza żadnego rodzaju stosunku prawnego, współpracy lub zależności pomiędzy BUENDIA 2022, S.L.U oraz podmiot odpowiedzialny za witrynę internetową strony trzeciej.

2. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik:

Gwarantuje, że ma ukończone osiemnaście (18) lat i że dane, które przekazuje do BUENDIA 2022, S.L.U są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich dostarczonych danych i będzie odpowiednio aktualizował dostarczone informacje, tak aby odpowiadały one jego rzeczywistej sytuacji.

En caso de que el Usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en la Política de Privacidad, eximiendo a BUENDIA 2022, S.L.U od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Jednakże, BUENDIA 2022, S.L.U  może przeprowadzać okresowe kontrole w celu weryfikacji tego faktu, stosując odpowiednie środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje podane przez niego za pośrednictwem Witryny oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które może to spowodować dla BUENDIA 2022, S.L.U lub stron trzecich.

3. Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej do treści, tekstów, przewodników, logo firmy, obrazów, … tej witryny są własnością BUENDIA 2022, S.L.U  oraz, w stosownych przypadkach, innych stowarzyszeń i podmiotów wymienionych na tej stronie, chronionych przez hiszpański system prawny oraz obowiązujące przepisy wspólnotowe i międzynarodowe.

Nieautoryzowane powielanie, dystrybucja, komercjalizacja lub przekształcanie tych treści - z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo do użytku osobistego i prywatnego - stanowi naruszenie praw własności intelektualnej do BUENDIA 2022, S.L.U lub posiadacza.

Powielanie, całkowite lub częściowe, dystrybucja, komercjalizacja lub przekształcanie jakiejkolwiek zawartości strony internetowej jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony BUENDIA 2022, S.L.U. Zezwala się na drukowanie i pobieranie fragmentów zawartości strony internetowej BUENDIA 2022, S.L.U tylko wtedy, gdy są one wykonane do użytku osobistego i prywatnego. Wnioski w tej sprawie można kierować na adres BUENDIA 2022, S.L.U Aby skorzystać z prawa cytatu, należy wymienić następujące elementy BUENDIA 2022, S.L.U jako właściciel fragmentów treści lub dokumentów, o których mowa, a także strony internetowej: www.inmobiliariabuendia.es, jako źródło informacji w stosownych przypadkach.

W przypadkach, w których fragmenty treści lub dokumentów zawartych na stronie internetowej są własnością osoby trzeciej, należy wskazać „© [nazwa właściciela] opublikowane na stronie internetowej: www.inmobiliariabuendia.es. W każdym przypadku należy poinformować nas pocztą elektroniczną na następujący adres infoinmobiliariabuendia@gmail.com

4. Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych, celu, praw użytkownika, danych gromadzonych przez naszą witrynę internetową, a także więcej informacji na temat prywatności użytkownika można uzyskać za pośrednictwem naszej strony internetowej polityka prywatności.

5. Cookies

Aby kontrolować sesję użytkownika, strona internetowa BUENDIA 2022, S.L.U używa sesyjnych plików cookie podczas przeglądania witryn i stron internetowych. Za pomocą tych plików cookie system identyfikuje użytkownika, jednocześnie umożliwiając mu zachowanie jego personalizacji, danych związanych z bieżącymi zakupami i innych danych z konta klienta firmy BUENDIA 2022, S.L.U

Używane pliki cookie nie mogą odczytywać danych z dysku twardego. Te pliki cookie przechowują kody identyfikacyjne ustanowionej sesji, a nie osoby użytkownika. Używane pliki cookie nie są szkodliwe i są używane tylko podczas sesji użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszym polityce plików cookie.

6. Jurysdykcja i prawo właściwe

W przypadku wszelkich pytań, które mogą powstać w związku z interpretacją, stosowaniem i wypełnianiem niniejszej Noty Prawnej, a także wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z jej stosowania, wszystkie interweniujące strony poddają się sędziom i sądom MURCIA, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, do której mogą być uprawnione.

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu.

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone przez prawa i traktaty międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej. Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób jest wyraźnie zabronione.